Nowy samochód dla OSP w Kątach Węgierskich

Dofinansowanie przez WFOŚiGW zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP w Kątach Węgierskich” nie jest jedynym, jakie otrzymała gmina na ten cel. Dzięki staraniom wójta Macieja Mazura przeszło 105 tys. zł przyznał na zakup samochodu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – 100 tys. zł. Urząd Marszałkowski dołożył 80 tys. zł. Gmina Nieporęt przeznaczyła na ten cel 160 tys. zł środków własnych.

Nowy Mercedes Benz Atego 1329 AF wraz z pełnym wyposażeniem, wartości blisko 592 tys. złotych, przekazany zostanie OSP w Kątach Węgierskich i stanie w rozbudowanym właśnie garażu. Jednostka ta od 2006 roku działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pod względem realizowanych rocznie akcji znajduje się w czołówce powiatu.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od wymienionych instytucji gmina po raz pierwszy zakupiła nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Umowa na dostawę podpisana została z przedsiębiorstwem specjalistycznym Bocar z Korwinowa.