Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2006-2010

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań władzom gminy, radnym i sołtysom, a także momentem do podsumowania, nie tylko prac w ostatniej kadencji, ale ogólnego funkcjonowania samorządu terytorialnego.
W uroczystej sesji wzięli udział: Starosta Legionowski Jan Grabiec, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nieporęcie aspirant sztabowy Grzegorz Napiórkowski, Honorowy Obywatel Gminy Nieporęt Zbigniew Ciekanowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Irena Kopańska-Araszkiewicz, Andrzej Kiljan, radna powiatowa Zenona Powała, radni Gminy Nieporęt, sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i kierownicy Urzędu Gminy Nieporęt. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
Radni podjęli w trybie nadzwyczajnym uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej, mającej na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodziny z Józefowa, poszkodowanej w pożarze.

Na zakończenie sesji Wójt Maciej Mazur i Przewodniczący Rady Eugeniusz Woźniakowski podziękowali radnym i sołtysom za czteroletnią współpracę w kadencji 2006-2010.
Radni otrzymali pamiątkowe książki, a sołtysi upominki z herbem gminy. Uroczystość zakończył występ zespołu Studio Piosenki.