Oświetlenie Objazdowej

Oświetlenie ulicy wykona Przedsiębiorstwo R.J.C. z Gdańska. Zamontuje 16 słupów z wysięgnikami jednoramiennymi. Długość linii kablowej w ulicy Objazdowej wyniesie 650 metrów. Prace potrwają do końca maja. Koszt inwestycji to kwota ok. 40 tys. złotych.