Perła Samorządu dla gminy Nieporęt

LogoTegoroczny ranking był wyjątkowy, nawiązywał bowiem do 25 rocznicy funkcjonowania samorządu terytorialnego i podsumowywał osiągnięcia samorządów z tego okresu. Jedyne kryterium oceny stanowiły odpowiedzi na 25 pytań, opracowanych przez dziennikarzy redakcji Dziennika Gazety Prawnej. Na ich podstawie przyznawane były punkty za m.in. gospodarność, sprzyjanie przedsiębiorczości, postęp technologiczny, demografię, programy infrastrukturalne, socjalne, sportowo-rekreacyjne. Równie ważne jak sukcesy ekonomiczne, były osiągniecia społeczne, wyrażające się m.in. aktywnością mieszkańców, dbałością o bazę edukacyjną, programy kierowane do różnych grup społecznych. Wysokie, 6. miejsce gminy Nieporęt w rankingu świadczy o tym, że w pełni wykorzystaliśmy szansę, przed jaką stanęły samorządy w 1990 roku i możemy mówić o wspólnym sukcesie.

Foto

fot. Wojciech Górski, Dziennik Gazeta Prawna