Pierwsza sesja Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Artur Borkowski. Wybrano również dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia w osobach Doroty Świątko oraz Tadeusza Jędrasik.

Powołano także Zarząd Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w następującym składzie: Sylwester Sokolnicki, Paweł Kownacki, Olga Muniak, Tadeusz Bulik, Maciej Mazur, Roman Smogorzewski oraz Zbigniew Piotrowski.

Przewodniczącym Zarządu został Sylwester Sokolnicki, natomiast Wiceprzewodniczącym Maciej Mazur.

Ponadto powołano Komisję Rewizyjną Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w następującym składzie: Edwin Zezoń, Agata Lindner oraz Aleksander Załęski.

Poza tym na sesji zostały podjęte również następujące uchwały: w sprawie ustalenia składki członkowskiej, uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2011-2014 oraz uchwała budżetowa na rok 2011 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Źródło: www.serock.pl