Pierwsze Nieporęckie Karty Rodziny 3+ wręczone!

Program, mający na celu promowanie rodziny wielodzietnej i oferujący ulgi w opłatach m.in. za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za korzystanie z wychowania przedszkolnego funkcjonuje w gminie od 1 stycznia. Jedynym kryterium uczestnictwa jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest ważna sytuacja materialna. Warunkiem jest także zamieszkiwanie na terenie gminy Nieporęt i rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. Do programu przystępują również firmy, które posiadaczom karty oferują zniżki na swoje towary i usługi.

Podczas spotkania Wójt Maciej Mazur serdecznie pogratulował przybyłym rodzicom oraz podkreślił, jak ważną role odgrywają rodziny wychowujące troje i więcej dzieci w życiu społecznym i gospodarczym gminy i kraju. Proponowane ulgi mają odciążyć domowe budżety, ułatwić korzystanie z gminnej oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej. Istotną rolę odgrywają też Partnerzy programu i przygotowana przez nich oferta dla posiadaczy kart.

Informacje na temat Nieporęckiej Karty Rodziny 3+ znajdują się na stronie www.nieporet.pl.