Pływalnia ma juz nazwę i logo

Do konkursu zgłoszono 52 prce. Przy ocenie prac członkowie Komisji wzięli pod uwagę kryteria wymienione w regulaminie: czytelność przekazu, estetykę, oryginalność i zgodność z zasadami konkursu.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami Komisja postanowiła przyznać nagrodę główna projektowi logo oraz nazwy pływalni AQUAPARK FALA autorstwa Arkadiusza Borowskiego z Warszawy

Nagrodę główna, zgodnie z regulaminem konkursu, stanowi karnet wstępu na pływalnię w Stanisławowie Pierwszym obejmujący 70 godzin korzystania z pływalni, ważny w okresie 1 roku.

Komisja postanowiła również przyznać wyróżnienia autorom następujących prac:

– Michałowi Ślazińskiemu z Nieporętu

– Dominikowi Flaszyńskiemu z Dosina

– Annie Borowskiej z Ryni

-Joannie Kołakowskiej z Nieporętu

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu na opracowanie nazwy oraz logo pływalni w Stanisławowie Pierwszym