Podsumowanie akcji usuwania azbestu z terenu gminy Nieporęt w 2011 roku

Firma odebrała 152,779 tony wyrobów zawierających azbest z 50 prywatnych posesji, a następnie przetransportowała do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. Na 13 posesjach wykonano demontaż płyt azbestowych z dachów. Akcja została sfinansowana w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt akcji to 49 931,67 zł.

Łącznie od początku prowadzenia akcji czyli od 2006 roku zostało zebranych i wywiezionych do utylizacji 604,429 tony wyrobów zawierających azbest. Usuwanie wyrobów niebezpiecznych jakim jest azbest będzie na terenie gminy w dalszym ciągu kontynuowane, aby do 2032 roku zgodnie z unijną dyrektywą materiały te zostały zupełnie wycofane z użytkowania.