Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2011

Na przełomie kwietnia i maja tego roku przez ponad 6 tygodni mieszkańcy gminy Nieporęt mogli dostarczać odpady wielkogabarytowe – czyli odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieściły się do przydomowego pojemnika na pozostałe śmieci, wszelkiego rodzaju meble np. stoły, szafy, komody, regały wraz z zamontowanymi szybami, krzesła, sofy, fotele itd., mogły to być również dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. – do Gminnych Punktów Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt w Nieporęcie, w Woli Aleksandra i w Michałowie – Grabina i wrzucać je do specjalnie do tego przeznaczonych kontenerów w dni i godziny otwarcia ww. punktów. W październiku i listopadzie bieżącego roku akcja została przeprowadzona nieco inaczej. Kontenery przeznaczone na zbiórkę ww. odpadów ustawiane były przez 6 kolejnych sobót w różnych miejscach na terenie całej gminy – łącznie było ich aż 13.

Powyższe akcje również i w tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i dzięki ich aktywnemu uczestnictwu, kontenery nie pozostawały puste, a w niektórych miejscach trzeba było zgłaszać ich wymianę – razem w ciągu całej akcji zostało opróżnionych 35 szt. kontenerów o poj. 7 m3.

W 2011 roku podczas wiosennej zbiórki zebrano 12,63 ton, a podczas jesiennej zbiórki zebrano 10,56 ton – razem zebrano 23,19 tony odpadów wielkogabarytowych, na które złożyły się przede wszystkim różnego typu sofy, wersalki i fotele. Dla porównania w 2010 roku zostało zebranych 19,20 ton tego rodzaju odpadów.

Poniesiony koszt za wspomnianą wyżej zbiórkę odpadów wielkogabarytowych to kwota około 10 tysięcy złotych.

W przypadku, gdy będzie planowana kolejna akcja, mieszkańcy gminy zostaną o niej poinformowani poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Nieporęt (www.nieporet.pl), tablice ogłoszeniowe oraz gazetę lokalną „Wieści Nieporęckie”.