Podziękowania dla przedsiębiorców

W spotkaniu, które miało miejsce ostatniego dnia karnawału, uczestniczyli przedstawiciele ponad 50 firm, mających swoje siedziby na terenie gminy. Łączy je, niezależnie od branży i wielkości, zaangażowanie w życie społeczne gminy, wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych, oświatowych.

Podczas spotkania przyznawane są wyróżnienia i dyplomy „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”, natomiast jedna z firm uhonorowana zostaje pamiątkową statuetką za szczególne zasługi dla społeczności lokalnej. W tym roku słowa uznania skierował wójt Maciej Mazur do Prezesa Zarządu firmy Grodno w Michałowie-Grabinie, Andrzeja Jurczaka. Historię przedsiębiorstwa charakteryzuje stały dynamiczny rozwój i jej rodzinny charakter. Pierwszy sklep powstał w Warszawie w roku 1990, założony przez Mirosławę i Tadeusza Jurczaków. Centralny magazyn w Michałowie-Grabinie uruchomiony został w 1996 roku. Dzisiaj firma jest największą w Polsce siecią hurtowni i sklepów detalicznych w swojej branży, z sukcesem rozwijaną przez rodzinę Państwa Jurczaków. Posiada 35 placówek handlowych, oferujących ponad 100 tysięcy produktów, ale jak twierdzi Prezes Andrzej Jurczak, serce firmy nadal funkcjonuje w gminie Nieporęt, w Michałowie-Grabinie. Na szczególne uznanie zasługuje również i to, ze firma Grodno od lat wspiera finansowo m.in. lokalny klub sportowy oraz Caritas. Za osiągnięcia i zasługi oraz współpracę z gminą Nieporęt Prezes Andrzej Jurczak odebrał z rąk Wójta Macieja Mazura i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mariana Oszczyka pamiątkową statuetkę przedstawiającą gminne symbole – łódź ze snopem Wazów, z żaglem w kształcie litery N oraz serdeczne gratulacje i podziękowania.

Przyznane zostały również dyplomy oraz pamiątkowe przypinki „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”. W tym roku, do grona firm posiadających już to wyróżnienie, dołączyło 12 kolejnych.

Spotkanie zakończył występ Krzysztofa Daukszewicza, satyryka, poety, kompozytora i piosenkarza, mieszkańca gminy Nieporęt, również posiadającego tytuł „Firmy Przyjaznej Gminie Nieporęt”.