Porozumienie o współpracy podpisane

9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach pod dowództwem płk. Ireneusza Szkolniaka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym gminy Nieporęt. Kompania Honorowa wraz z Pocztem Sztandarowym brała udział w gminnej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, również obchody sierpniowej rocznicy Bitwy Warszawskiej i listopadowe Święto Wolności odbędą się z jej udziałem. 9 Brygada udziela też gminie pomocy technicznej przy organizacji patriotycznych świąt. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Białobrzegach Jednostka zorganizowała Dzień Otwartych Koszar połączony z Dniem Dziecka, wypełniony atrakcjami dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Namiot promocyjny 9 Brygady oraz sprzęt wojskowy były wystawione podczas czerwcowego Święta Gminy Nieporęt.

Podpisane porozumienie zakłada ścisłą współpracę Gminy i Jednostki Wojskowej m.in. w zakresie integracji środowiska lokalnego i mieszkańców; popularyzowania, szczególnie wśród młodego pokolenia, wartości patriotycznych; upowszechniania tradycji oręża polskiego i wspierania działalności promującej zawodową służbę wojskową.

Są to zadania, do realizacji których obydwie strony przykładają szczególną uwagę, doceniając ich wartości wychowawcze. Święta narodowe, które przebiegają z udziałem przedstawicieli wojska, są lekcją patriotyzmu, budują też poczucie tożsamości lokalnej uczestniczących w niej mieszkańców. Już dzisiaj zachęcamy Państwa do udziału w uroczystościach, organizowanych wspólnie przez Gminę Nieporęt i 9 brygadę Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach.