Powstała koncepcja pełnowymiarowego boiska w gminie

W Stanisławowie Pierwszym znajduje się duża działka gminna, która w planie miejscowym przeznaczona jest m.in. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. To tutaj co roku odbywa się Święto Ziemniaka. Przygotowana koncepcja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu wykazała, że wskazana działka ma wystarczającą powierzchnię do zlokalizowania tam planowanego kompleksu sportowego. Boisko będzie spełniało wymogi PZPN, co pozwoli na organizację meczów ligowych, a to przyczyni się do dalszego rozwoju piłki nożnej w gminie.

Wymiary boiska to 66 m x 105 m. Kryte trybuny będą mogły pomieścić ok. 300 osób. W budynku sąsiadującym znajdować się będą szatnie wraz z natryskami dla zawodników oraz sale do ćwiczeń np. fitness lub zajęć kulturalnych. Zaplanowana jest budowa siłowni zewnętrznej obok istniejącego placu zabaw dla dzieci. Powstaną parkingi, a boisko i cały teren zostaną oświetlone.

W oparciu o przedstawioną koncepcję będzie można przystąpić do drugiego etapu prac, czyli wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadania gmina starać się będzie o środki unijne w nowej perspektywie 2014-2020.