Prace budowlane na ulicy Szkolnej w Izabelinie

Powiat Legionowski przy wsparciu finansowym gminy Nieporęt realizuje przebudowę ulicy Szkolnej w Izabelinie

Jak już informowaliśmy, przebudowa obejmuje odcinek drogi długości 826 metrów. Jezdnia poszerzona została do 6 metrów, z jednej jej strony budowany jest chodnik szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami do posesji. Pobocze z miejscowym odwodnieniem utwardzone będzie kruszywem. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa  ulicy.

Koszt inwestycji, której głównym inwestorem jest Powiat Legionowski, wyniesie przeszło 994 tys. złotych. Gmina Nieporęt wsparła przedsięwzięcie finansowo kwotą 300 tys. złotych.

Roboty zakończą się w listopadzie.

2_szkolna