Prezydent przyznał odznaczenia

Na sesję, która odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, przybyli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Zenon Durka, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Michał Szweycer, Starosta Jan Grabiec, Wicestarosta Robert Wróbel, księża Proboszczowie Piotr Jędrzejewski i Jerzy Sieńkowski. Uroczyście wręczone zostały odznaczenia, które przyznał Prezydent RP – Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej otrzymał Wójt Gminy Maciej Mazur. Małgorzata Gajda, kierownik Działu USC Urzędu Gminy odznaczona została Medalem Złotym za długoletnią służbę. Wyróżnione osoby udekorowane zostały przez przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Michała Szweycera.