Projekt kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie

Dokumentacja projektowa wykonana będzie na podstawie Koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michałów-Grabina, Józefów, Kąty Węgierskie, i Rembelszczyzna, zgodnie z którą ścieki skierowane zostaną do kanalizacji na terenie Białołęki i do oczyszczalni Czajka.
W I etapie projektowana będzie kanalizacja sanitarna w Michałowie-Grabinie w ulicach: Przyrodnicza, Kwiatowa, Leśna i Przyleśna.

Długość sieci wyniesie ok. 4 000 mb, z dwoma przepompowniami ścieków P1 i P2 w drogach gminnych wraz z przykanalikami w obrębie pasa drogowego do granicy nieruchomości oraz odejściami do dróg prywatnych.

Wyłoniony wykonawca będzie miał 10 miesięcy na wykonanie projektu, od daty podpisania umowy.
W przetargu wpłynęło 17 ofert.