Promujemy obronność

Porozumienie o współpracy podpisali Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur i Komendant WKU ppłk Andrzej Kamiński. Zakłada ono upowszechnianie informacji z zakresu obronności oraz promocję ochotniczych form pełnienia służby wojskowej, tj. Narodowych Sił Rezerwowych i Służby Przygotowawczej. Stoisko informacyjne WKU będzie można odwiedzić podczas uroczystości plenerowych organizowanych w gminie Nieporęt, zapoznać się z wystawianymi materiałami, porozmawiać o np. zasadach naboru do NSR czy ofercie szkolnictwa wojskowego. Informacje o tych zdarzeniach zamieszczane będą w materiałach informacyjnych zarówno gminy Nieporęt jak i WKU Warszawa-Śródmieście.