Przebudowa kładki nad Kanałem Żerańskim

Przetarg na wykonanie inwestycji gmina ogłosiła już w ubiegłym roku. Niestety, wyłoniony w jego wyniku wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Wybrano więc drugą pod względem zaproponowanej ceny ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, z którym umowę podpisano w grudniu. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mln 800 tys. zł. W 2012 roku Gminie przyznano 500 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, na ten cel. Umowa na dofinansowanie z samorządem Województwa Mazowieckiego podpisania została 7 listopada 2012 roku.

Formalne wprowadzenie wykonawcy na budowę nastąpiło już w styczniu, jednak rozpoczęcie prac wstrzymały warunki atmosferyczne. Modernizacja rozpoczęła się, gdy tylko pogoda na to pozwoliła. Jej głównym celem jest przystosowanie kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną dwie pochylnie, po wschodniej i zachodniej stronie kanału, które ułatwią także poruszanie się matkom z dziećmi w wózkach oraz rowerzystom. Prace poprawią również stan techniczny przejścia, a tym samym bezpieczeństwo jego użytkowników. Remont kładki przewiduje renowację konstrukcji metalowej i wymianę drewnianej nawierzchni. Równie ważne jest jednoczesne dostosowanie konstrukcji do obowiązujących przepisów, mających na uwadze właśnie bezpieczeństwo użytkowników. Jednym z przykładów jest wymagana wysokość balustrady – 110 cm.

Obecnie trwają prace budowlane i konstrukcyjne przy budowie dwóch pochylni.


kwiecień 2013
kwiecień 2013
kwiecień 2013