Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej – zamknięcie drogi

Po wybudowaniu chodnika i oświetlenia ostatniego odcinka ulicy Słonecznej, do granicy z Warszawą, rozpoczyna się przebudowa nawierzchni ulicy. Prace prowadzone będą na odcinku od ulicy Strużańskiej do ulicy Tęczowej, który po wieloletnim użytkowaniu jest zniszczony i wymaga gruntownej naprawy. Wykonana zostanie nowa podbudowa, odwodnienie i położona nawierzchnia asfaltowa.

Prace rozpoczynają się 21 lutego, natomiast od 24 lutego przewidywane jest całkowite zamknięcie drogi, z zabezpieczeniem możliwości dojazdu do posesji.
Dzięki wyłączeniu ruchu na drodze, wykonawca zrealizuje inwestycję w krótszym czasie.

Korzystającym z tej trasy przejazdu do Warszawy proponujemy objazd ulicami Strużańską – Jana Kazimierza – Płochocińska – Kobiałka.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.