Przebudowa ulicy Rumiankowej w Nieporęcie

Nawierzchnia z kostki położona została na odcinku 150 metrów, wykonane zostały wjazdy do posesji oraz zamontowane 2 progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym.

Koszt prac wyniósł 115 tys. złotych.

Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Ziemno-Budowlane J. Mróz z Legionowa.