Przebudowa ulicy Rumiankowej w Nieporęcie

Wykonawcą inwestycji została firma Roboty Ziemno-Budowlane J. Mróz z Legionowa.

Nawierzchnia z kostki położona zostanie na odcinku 150 metrów. Wykonane zostaną także wjazdy do posesji oraz zamontowane 2 progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym. Prace zaplanowane są do 30 kwietnia. Ich koszty wyniesie 115 tys. złotych.