Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – spotkanie

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się m.in. jakie są ogólne założenia projektu, na jakim jest etapie, a także kto może wziąć udział w projekcie i na jakich zasadach. Dla gości przewidziany poczęstunek.