Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nieporęcie

Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawy – wynosi 300 zł brutto miesięcznie, przy jednoczesnym obowiązku przebudowy i rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie.

Wadium w wysokości 1000 zł. należy wnieść do dnia 6 czerwca 2012 r.

Oferty przetargowe należy składać do dnia 6 czerwca 2012 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pok. Nr 9, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2012 r. o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, pok. nr 25.

Szczegółowe warunki przetargu zamieszczone są stronie internetowej www.bip.nieporet.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt, pok. nr 7, tel.: 0-22 767-04-12.