Przygotowania do gminnych inwestycji

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych

Rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na prace projektowe związane z przebudową dróg gminnych i wewnętrznych.

W ramach zamówienia wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy:

– ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie, na odcinku 520 metrów, za kwotę 7 380 zł,
– ul. Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie, na odcinku ok. 3 km, za kwotę 30 tys. zł,
– ul. Rodziny Kalińskich w Józefowie, na odcinku 400 m, za kwotę 7 500 zł,
– drogi wewnętrznej w Białobrzegach, przepust na rowie”A” z dojazdami, za kwotę 6 000 zł.
Wykonawcą dokumentacji będzie firma INWESTOR z Konina.
Termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Projekty oświetlenia gminnych dróg

Rozstrzygnięty został przetarg i wybrano wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych:

– oświetlenia ulicy Kwiatowej w Michałowie-Grabinie, szacowany koszt projektu to 3600 zł;
– oświetlenia ulic Leśnej i Sienkiewicza w Józefowie, szacowany koszt projektu – 17 100 zł;
wykonawcą obydwu projektów będzie firma ATP – GEO s.c. Geodezja i Projektowanie,
termin realizacji – 6 czerwca 2013 r;

– oświetlenia ulic Gościnnej i Letniej w Stanisławowie Drugim, szacowany koszt projektu – 8856 zł,
– oświetlenia ul. Rumiankowej w Nieporęcie, szacowany koszt projektu to 7257 zł, wykonawcą obydwu projektów będzie firma JK Complex S.c. z Białegostoku,
termin realizacji – 6 czerwca 2013 r.

Projekty gminnej sieci wodociągowej

Rozstrzygnięty został przetarg i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej gminnej sieci wodociągowej:

– w ulicy Wesołej w Stanisławowie Pierwszym za kwotę 4 674 zł,
– w ulicy Gościnnej i Letniej w Stanisławowie Drugim za kwotę 7 134 zł,
– w ulicy Bursztynowej w Rembelszczyźnie za kwotę 10 209 zł.

Dokumentacje wykona Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski z Chełma. Termin realizacji zamówień – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Modernizacja szkoły w Białobrzegach

Ogłoszone zostało zamówienie publiczne na modernizację szkoły w Białobrzegach.

Zakres robót obejmuje przede wszystkim wymianę podłogi w korytarzu na parterze, w części starej i nowej budynku. Stare płytki zostaną zerwane i zastąpione wykładzina typu tarkiet optima. Ponadto, w całym korytarzu pomalowane zostaną ściany oraz sufit.
Otwarcie ofert nastąpiło 23 kwietnia.
Opracowywana jest również koncepcja rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną, po której będzie można przystąpić do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.