Przygotowania do gminnych inwestycji

– ogłoszono zamówienie publiczne na „Przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych poprzedzających budowę Sali sportowej przy szkole podstawowej w Nieporęcie na działce ew. nr 270/7”. Wpłynęło 18 ofert z całej Polski. Powierzchnia, która ma być objęta badaniami zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynosi 1215 m2. Jest to teren pomiędzy salą gimnastyczną a ulicą Dworcową. Badania archeologiczne zaplanowane są w lipcu i sierpniu, sprawozdanie zostanie sporządzone do końca września;

– ogłoszony został przetarg na przebudowę parkingu na Placu Wolności w Nieporęcie w okolicy cmentarza parafialnego. Otwarcie ofert nastąpi 1 lutego. Zakres prac obejmuje położenie 300 m2 nawierzchni z płyt eko oraz wykonanie 155 m2 drogi manewrowej z kostki betonowej. Termin zakończenia prac wyznaczony został na dzień 31 maja;

– ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Butryma na osiedlu Głogi. Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji i odwodnienia jezdni drenem francuskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego. Termin zakończenia prac – 31 maja;

– ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Radzymińskiej w Ryni. Położona zostanie nawierzchnia z płyt eko, wykonane zostaną wjazdy do posesji. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego. Termin zakończenia prac upływa 31 maja.