Przygotowania do inwestycji gminnych

– Ogłoszony został przetarg na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich. Powierzchnia zabudowy obejmie 67 m2 , kubatura pomieszczenia liczyć będzie 357 m3. Garaż przeznaczony będzie dla łodzi ratunkowej oraz lekkiego wozu bojowego.
Termin składania ofert upływa 8 marca.

– Ogłoszone zostało zamówienie na wykonanie przebudowy ulicy Leśnej w Józefowie. Zaplanowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, w terminie do końca czerwca. Termin składania ofert upływa 13 marca.

– Rozstrzygnięty został przetarg na wykopaliskowe prace archeologiczne poprzedzające budowę Sali sportowej w Nieporęcie. Wybrana została oferta Pracowni Archeologicznej i Archeobotanicznej Arkadiusza Wiktora ze Skulska z kwotą 24 500 zł brutto. Termin realizacji prac terenowych – 2 lipca – 31 sierpnia 2012, wykonania sprawozdania z badań archeologicznych – do 1 października 2012 r.