Razem bezpieczniej

Na spotkanie zaprosił Komendant Powiatowy Policji w Legionowie inspektor Waldemar Perdion, a udział w niej wzięli razem z mieszkańcami, radnymi, sołtysami i dyrektorami szkół i jednostek organizacyjnych – starosta Robert Wróbel, wójt Maciej Mazur, komendant Komisariatu Policji w Nieporęcie podinsp. Marek Kur, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Legionowie podinsp. Tadeusz Krupa oraz dzielnicowi mł. Aspirant Tomasz Eisenmann i starszy aspirant Mariusz Karwat.

Debata zorganizowana została w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej. Dotyczyła przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych.

Statystyki dotyczące przestępstw popełnianych na terenie gminy przedstawił komendant podinsp.. Marek Kur. Wynikało z nich, że liczba zdarzeń niebezpiecznych systematycznie spada, np. w roku 2013 wszczęto 114 postępowań w sprawie kradzieży, a w roku 2015 – 58. Również sami mieszkańcy przyznawali, że liczba włamań do mieszkań zmniejszyła się wyraźnie, choć nadal widuje się obcych ludzi, którzy w różnych godzin penetrują podwórka, budząc poczucie zagrożenia. Mieszkańcy byli też zgodni w pozytywnej ocenie pracy dwóch dzielnicowych, pracujących na terenie gminy, choć wskazywali na konieczność zwiększenia ich liczby, by interwencje przez nich podejmowane mogły być szybsze.

Podziękowania za dobrą współpracę składali dyrektorzy szkół, obecni na sali podkreślając, że zawsze mogą liczyć na pomoc i współpracę z funkcjonariuszami policji i straży gminnej. Są oni zaangażowani w utrzymanie bezpieczeństwa na drogach w sąsiedztwie szkół, patrolują też tereny wokół placówek, nadzorując zachowanie młodzieży. Wskazywano też na konieczność ciągłego edukowania dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i zapoznawania ze skutkami cyberprzemocy. Bolączką komisariatu w Nieporęcie jest zbyt mała liczba pracujących policjantów, ale stan ten nie zmieni się w najbliższym czasie. Dobrą wiadomością jest to, że do końca grudnia dostanie on do dyspozycji nowy samochód, dofinansowany przez gminę w kwocie 40 tys. złotych.