Remont nawierzchni ul. Jana Kazimierza

Na realizację inwestycji bardzo naciskał zarządcę drogi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wójt Maciej Mazur. Przeprowadził również w tej sprawie liczne rozmowy z Marszałkiem Województwa.

Remontem objęty będzie odcinek drogi od granicy gminy z Warszawą do ul. Dworcowej (pierwszy wlot), o długości 6 km. Inwestycję realizuje zarządca drogi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Prace obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, cząstkowe wykonanie warstwy wyrównawczej, położenie nowej nawierzchni oraz uprządkowanie poboczy. W czasie budowy na ruchliwej trasie wprowadzona zostanie dynamiczna organizacja ruchu, czyli naprzemienny ruch samochodów sterowany światłami.

Część prac realizowania będzie w godzinach nocnych.
Koszt inwestycji to 1 mln 859 tys. zł, jej zakończenie przewidywane jest w połowie sierpnia.

ul. Jana Kazimierza po frezowaniu
układanie nowej nawierzchni
układanie nowej nawierzchni