Remont nawierzchni ul. Jana Kazimierza

Remontem objęty będzie odcinek drogi od granicy gminy z Warszawą do ul. Dworcowej (pierwszy wlot), o długości 6 km. Inwestycję realizuje zarządca drogi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Prace obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, cząstkowe wykonanie warstwy wyrównawczej, położenie nowej nawierzchni oraz uprządkowanie poboczy. W czasie budowy na ruchliwej trasie wprowadzona zostanie dynamiczna organizacja ruchu, czyli naprzemienny ruch samochodów sterowany światłami.

Część prac realizowania będzie w godzinach nocnych.
Koszt inwestycji to 1 mln 859 tys. zł., zakończona zostanie w sierpniu.