Remont nawierzchni ulicy Topolowej

Zaplanowane zostało wykonanie remontu cząstkowego, a następnie frezowanie istniejącej nawierzchni. Kolejnym etapem będzie położenie warstwy wyrównawczej, a na nią nakładki asfaltowej o grubości 5 cm. Pobocza ulicy Topolowej zostaną uporządkowane i wysypane kruszywem naturalnym.

Wykonawcą inwestycji jest firma Fal-Bruk z Warszawy, jej koszt wyniesie blisko 160 tys. zł. Prace zaplanowane są do 21 lipca, lecz najprawdopodobniej zakończone zostaną wcześniej.