Remont SUW w Stanisławie Pierwszym

Prace remontowe objęły: naprawę pokryć dachowych zbiorników wody czystej i zbiornika reakcji, naprawę odróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, odnowienie powłok malarskich, remont elewacji zbiorników wody czystej i zbiornika reakcji.

Roboty wykonała wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma FHU Bimer z Chotomowa.

Koszty napraw w wysokości 29059,17 zł pokryte zostały z funduszu remontowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie.