Rondo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie

W uroczystości, która odbyła się po mszy świętej w Kościele N.M.P. Królowej, wzięli udział: Poseł na Sejm RP Zenon Durka, Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, Zastępca Wójta Alicja Sokołowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Oszczyk, Ksiądz Proboszcz Piotr Śliwka, radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Wójt Maciej Mazur podziękował Księdzu Proboszczowi i mieszkańcom za podjęcie inicjatywy nadania rondu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego Polaka, Kardynała Tysiąclecia.

Ksiądz Proboszcz Piotr Śliwka dokonał poświęcenia ronda w asyście Rycerzy Jana Pawła II oraz odmówił modlitwę w intencji bezpieczeństwa jego użytkowników.

Od momentu powstania rondo wpłynęło istotnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego wymagało zwłaszcza sąsiedztwo szkoły. Obecnie prezentuje się bardzo efektownie, obsadzone starannie dobraną roślinnością.