Rondo w Stanisławowie Pierwszym

Zwrócili się o podjęcie w najbliższym czasie działań inwestycyjnych, zmierzających do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Strużańskiej) z ul. Przyszłość i ul. Słoneczną w miejscowości Stanisławów Pierwszy w Gminie Nieporęt na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
We wrześniu w Urzędzie Gminy odbyło się robocze spotkanie z inicjatywy radnego Piotra Pietruchy, na którym analizowano możliwe warianty poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Po audycie i analizie własnościowej gruntów, skierowano wspomniane wystąpienie do MZDW.

Skrzyżowanie zlokalizowane jest na niebezpiecznym zakręcie z ograniczoną widocznością wszystkich jego wlotów. Kierowcy jadący w stronę Marek, zjeżdżając z mostu nad Kanałem Królewskim przejeżdżają skrzyżowanie z nadmierną prędkością. Rozwiązanie komunikacyjne polegające na przebudowie układu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym spowodowałoby uspokojenie ruchu i poprawienie jego płynności.