Rozbudowa OSP w Kątach Węgierskich

Po robotach ziemnych – zdjęciu humusu i wykonaniu ławy fundamentowej, zaczęto stawianie ścian fundamentowych. Następnie wykonana zostanie izolacja pozioma i pionowa.
Koszt prac wyniesie 122 tys. 888 zł.

kwiecień 2012