Rozbudowa szkoły w Józefowie

Od ostatniej naszej wizyty z aparatem na terenie szkoły wiele się zmieniło. W drugiej połowie listopada stanęły pierwsze fragmenty ścian. Teraz, w połowie grudnia, wszystkie ściany zewnętrzne są wybudowane, wykonano nadproża i wieńce ścian. Nad wszystkimi pomieszczeniami rozbudowywanej szkoły zamontowano strop z prefabrykowanych płyt kanałowych. Wyjście ewakuacyjne z sali sportowej zostało przeniesione na wschodnią ścianę i już funkcjonuje.

W następnym etapie prac wybudowana zostanie więźba dachowa z pokryciem oraz montowana będzie stolarka okienna.
W czasie ferii zimowych, w lutym, będą realizowane prace związane z podłączeniem nowej części szkoły do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.