Rozstrzygniecie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji w Ryni

Przedmiot zamówienia obejmował budowę kanalizacji grawitacyjnej długości 1,2 km wraz z odejściami do poszczególnych posesji. Wykonawcą prac została firma PRI KNAUBER Sp. z o.o z Legionowa za kwotę 1 660 500,00 zł brutto. Termin realizacji inwestycji upływa 29 maja 2015 roku.

Budowa tego etapu sieci kanalizacyjnej w Ryni zakończy realizację projektu – budowy opaski sanitarnej wokół Jeziora Zegrzyńskiego, w ramach którego wykonano infrastrukturę kanalizacyjną na odcinku Białobrzegi-Rynia.

Koszt całej inwestycji to przeszło 20 mln zł, ale ponad 80% wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.