Spotkanie w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia realacji Rembelszczyzna – Gustorzyn