Srebrny Orzeł dla Gminy Nieporęt

Konkurs Mazowiecka Gmina Roku promuje od 4 lat te samorządy, które umiejętnie pozyskują i wykorzystują środki unijne, inwestują w infrastrukturę podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców, stwarzają dogodne warunki do inwestowania, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego, dbają o uzyskanie wysokich wyników edukacji szkolnej, sprawność służby zdrowia i rozwój turystyki w swoim regionie oraz przeciwdziałają bezrobociu.

Organizatorami konkursu pod Honorowym Patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m.st. Warszawy są Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

W 2011 roku Kapituła Konkursu doceniła osiągnięcia Gminy Nieporęt przyznając jej II miejsce oraz Srebrnego Orła Mazowieckiego Samorządu 2011 w kategorii Gmina Wiejska. Pierwsze miejsce uzyskała Gmina Lesznowola.

Wręczenie nagród odbyło się podczas „Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2011” w Hotelu Gromada w Warszawie. Statuetkę oraz dyplom odebrali Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Zastępca Wójta Alicja Sokołowska.

Laureaci konkursu umieszczeni zostali w publikacji Polska Przedsiębiorczość 2011, która ukazała się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i rozpowszechniona zostanie wśród m.in. największych firm w Polsce, administracji rządowej oraz europejskich przedsiębiorstw.

Dypolom za zajęcie II nagrody w konkursie Mazowiecka Gmina Roku w kategorii Gmina Wiejska