STOP korkom na DK61

Starosta Legionowski apeluje do mieszkańców powiatu legionowskiego o wzięcie udziału w konsultacjach. Masowy napływ wniosków dotyczących przebudowy naszego odcinka drogi nr 61 może mieć kluczowy wpływ na szanse jej realizacji. Sprawmy wspólnie, aby korki zniknęły z krajowej trasy nr 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie.

Lekarstwem na często korkujący się, przebiegający przez Legionowo odcinek drogi krajowej 61 (ul. Zegrzyńska) jest jego modernizacja polegająca przede wszystkim na poszerzeniu go z jednego do dwóch pasów ruchu. O realizację tej inwestycji zabiega w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju starosta Jan Grabiec. Konieczne jest jednak wsparcie mieszkańców powiatu legionowskiego, bez którego remont DK61 w Legionowie może się nie znaleźć w ministerialnym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Na obecnym etapie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje dotyczące Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wraz z załączoną listą drogowych przedsięwzięć priorytetowych, które mogą zostać zrealizowane przy udziale finansowych środków rządowych. Niestety dokument ten nie uwzględnia konieczności przebudowy najbardziej nas interesującej drogi krajowej nr 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. Obecne konsultacje mają wykazać, jakie potrzeby mieszkańców są najpilniejsze. Liczba wniosków, które wpłyną do ministerstwa, będzie ważną przesłanką do ewentualnej weryfikacji listy inwestycji priorytetowych, czyli do zrealizowania w pierwszej kolejności. Mamy zatem realny wpływ na to, czy i kiedy główna arteria naszego powiatu zostanie udrożniona.

Starosta Jan Grabiec złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wniosek samorządu powiatowego dotyczący przebudowy DK61 na odcinku legionowskim. Apeluje również do wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego, przedsiębiorców i instytucji społecznych o wsparcie tych działań. Aby były one skuteczne, należy wypełnić formularz konsultacyjny, dostępny
tutaj
Mamy nadzieję, że nasz wspólny głos nie pozostanie bez echa i skłoni twórców Programu do uwzględniania potrzeb mieszkańców powiatu legionowskiego poprzez wpisanie przedmiotowej inwestycji na listę podstawową przedsięwzięć priorytetowych.

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 61 od wiaduktu do granic Legionowa, o długości 1635 m, uzyskała 31 stycznia 2012 r. zezwolenie na realizację. Wojewoda Mazowiecki nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Szacowany koszt jego przebudowy to 90 mln złotych. Z doświadczenia wynika jednak, że rzeczywisty koszt przebudowy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego może być nawet o 30% niższy. Przyjęte w projekcie rozwiązania komunikacyjne separujące ruch kołowy, pieszy i rowerowy oraz dostosowanie konstrukcyjne nawierzchni do dużego natężenia ruchu nadają odcinkowi strategiczny charakter komunikacyjny dla Miasta Legionowo i północno-wschodniej części Mazowsza (wzmożony ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 61).
Biorąc pod uwagę środki, jakie zostały dotąd wydane na przebudowę drogi krajowej nr 61 oraz jej ogromne znaczenie dla rozwoju wielu gmin i powiatów, zarówno na Mazowszu, jak i na Podlasiu, również dla transportu międzynarodowego, zwracamy się z prośbą o głos poparcia.