Szansa na komputer z bezpłatnym dostępem do internetu

W ramach projektu 240 uczestników otrzyma bezpłatnie na okres 5 lat komputer z dostępem do Internetu. Gmina zapewnia także bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi komputera i korzystania z zasobów sieci internetowej.

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby korzystające z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne oraz rodziny, w których dzieci osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a dochód na członka rodziny nie przekroczył 1299 zł netto.

Po pierwszym etapie naboru, do projektu zakwalifikowanych zostało 192 uczestników.
W II etapie naboru pozostało 47 miejsc dla uczestników chętnych do udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Urzędu Gminy Nieporęt, do pokoju nr 9 (Kancelaria Urzędu), gdzie pobrać można dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty rekrutacyjne po wypełnieniu należy złożyć w Urzędzie Gminy Nieporęt, w Kancelarii Urzędu, do dnia 27 stycznia.

Informacje na temat projektu, wraz z regulaminem i formularzami, dostępne są na stronie www.wykluczeniecyfrowe.nieporet.pl, można je też uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: (22) 767 04 24, (22) 767 04 05.