Ulica Słoneczna otwarta dla ruchu

Prace realizowane są na odcinku od ulicy Strużańskiej do Tęczowej. Wykonano nową podbudowę ulicy i położono nawierzchnią asfaltową. W okresie natężenia prac, od końca lutego, ze względów bezpieczeństwa droga została zamknięta dla ruchu, z zachowaniem możliwości dojazdu do posesji. Ograniczenie ruchu umożliwiło też wykonawcy szybszą realizację inwestycji. Obecnie do wykonania pozostały tylko wjazdy do posesji i odwodnienie drogi, które mogą być wykonywane przy odbywającym się ruchu drogowym.