Umowa z WFOŚiGW podpisana

Na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie” WFOŚiGW przyznał dofinansowanie w kwocie 150 tys. złotych. Samochód wykorzystywany będzie do akcji zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.

Koszt samochodu to kwota 635, 04 tys. zł. Jego zakup wsparł też Komendant Główny PSP kwotą 100 tys. zł oraz Komendant Wojewódzki PSP kwotą 150 tys. zł.

Nowy samochód o napędzie 4×4, zabierający jednorazowo 3000 litów wody, ma pojemność zbiornika umożliwiającą przejazd minimum 300 km lub czterogodzinną pracę autopompy. Wyposażony jest w sprzęt umożliwiający podejmowanie różnorakich działań ratowniczych w tym z zakresu ratownictwa ekologicznego – sorbenty, neutralizatory, maty sorpcyjne, kurtyny wodne do ograniczania stref skażeń itp.

Jednostka OSP w Nieporęcie, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i w strukturach Straży Pożarnej, jest przewidziana do pierwszego rzutu zadań w przypadku m.in. gazowego zagrożenia pożarowego czy zagrożenia powodziowego. Nowy samochód, który znajdzie się na stanie jednostki w najbliższych dniach, znacznie zwiększy jej możliwości techniczne podczas realizacji akcji ratowniczych.