Umowy o dofinansowanie

Pierwsza z umów dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach wojskowych w Białobrzegach i Zegrzu Południowym. Całkowita wartość projektu wynosi 522 750 zł brutto. Dofinansowanie wynosi 85% kwoty netto, czyli 361 250 zł.

Wyłonieni już w przetargu wykonawcy to firma Grontmij POLSKA z Poznania, która opracuje dokumentację kanalizacji w Białobrzegach oraz firma INKOM z Białegostoku, która wykona dokumentację infrastruktury w Zegrzu Południowym. Termin realizacji prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę upływa w listopadzie 2015 roku.
Na osiedlach działa kilkudziesięcioletnia, przestarzała sieć kanalizacyjna. Ścieki kierowane są do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego przez przepompownie, znajdujące się na terenie jednostki wojskowej. W związku ze zmianami organizacyjnymi w wojsku, gmina zmuszona jest wybudować nową, gminną sieć kanalizacyjną, z której ścieki kierowane będą bezpośrednio do opaski kanalizacyjnej. Budowa infrastruktury na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym planowana jest w kolejnej perspektywie unijnej – do 2020 r, Gmina starać się będzie o dofinansowanie jej wykonania.


Druga umowa dotyczy dofinansowania zakupu ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 173 610 zł. Nowy wóz Mann-TGM z napędem na cztery koła przeznaczony jest dla jednostki OSP w Katach Węgierskich. Przewidziany jest do realizacji wszystkich zadań, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych – do gaszenia pożarów pół, lasów i łąk, do usuwania skutków wypadków drogowych. Może nim jechać sześciu strażaków, podczas gdy stary samochód zabierał tylko trzech. Jest w nim też więcej miejsca na potrzebny przy akcjach ratunkowych sprzęt. Ma większą pojemność, mieści aż
5 tys. litrów wody, może służyć jako cysterna w przypadku awarii wodociągu.
Koszt nowego samochodu to 694 440 złotych, ale Gmina, obok dofinansowania z WFOŚiGW, pozyskała dotacje na jego zakup – 150 tys. zł od Zarządu Głównego OSP w Warszawie, 100 tys. zł od Komendy Głównej PSP, 150 tys. zł od Komendanta Wojewódzkiego PSP, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 50 tys. zł od Gaz –System SA w Rembelszczyźnie. Z budżetu Gminy Nieporęt przeznaczono na zakup nowego samochodu kwotę 70 tys. zł.