Unijne środki na gminne e-usługi


projekt eurzad strona

23 września Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali umowę z  Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka oraz Członka Zarządu Województwa Elżbietę Lanc na dofinansowanie projektu „E-urząd w Gminie Nieporęt”. Wartość projektu to 2,2 mln złotych, a uzyskane dofinansowanie wyniosło blisko 1,8 mln złotych.

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na realizowaną właśnie rozbudowę budynku urzędu. Pozwolą na położenie nowoczesnej sieci teleinformatycznej w nowych pomieszczeniach oraz jej wymianę w starej części urzędu. Sieć umożliwi wdrożenie kilkudziesięciu  e-usług, dzięki którym sprawy załatwiać będziemy przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Nowoczesne usługi elektroniczne nie tylko przyśpieszą, ale też uproszczą obsługę administracyjną i poprawią jakość świadczonych usług. Gotowe druki i formularze pobrać będzie można ze strony i po wypełnieniu odesłać dokument do urzędu. Również przez Internet odbierzemy np. wydaną decyzję lub zezwolenie. W ramach projektu zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, serwery oraz przełączniki sieciowe.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dane dotyczące projektu:

całkowita wartość projektu: 2 203 893,32 PLN

wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 763 114,65 PLN

planowane efekty projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu zapewni oszczędności zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw, a także pozytywnie wpłynie na uproszczenia administracyjne. Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wdrożenie elektronicznej systemu obiegi dokumentów zintegrowanego z platformą EPUAP, Biuletynu Informacji Publicznej Zintegrowanego z ESOD, wdrożenie platformy cyfrowego urzędu z elektroniczną skrzynką podawczą, portalu konsultacji społecznych, wdrożenie 27 e-usług na poziomie dojrzałości 4, co bezpośrednio przełoży się na oszczędności związane chociażby z obniżeniem kosztów udostępniania informacji publicznej, zmniejszeniem czasu oczekiwania na udostępnienie informacji publicznej, szybsze załatwienie wybranych spraw bez wychodzenia z domu czy biura zarówno po stronie urzędu jak i obywateli.

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Nieporęt poprzez kompleksowe wyposażenie Urzędu Gminy w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz wszechstronne zastosowanie e-usług.

007a

011a

 

 

DSC_5762