Uroczyste otwarcie ulicy Izabelińskiej

Poświęcenia drogi dokonał ksiądz proboszcz Tomasz Osiadacz, a wstęgę przecięli: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec, który jeszcze jako Starosta Legionowski rozpoczął inwestycję, Starosta Legionowski Robert Wróbel, Wójt Gminy Maciej Mazur, Zastępca Wójta Alicja Sokołowska. W przecięciu wstęgi uczestniczyli także członkowie delegacji z partnerskiego słowackiego miasta Strażske, którzy przyjechali z wizytą do gminy Nieporęt.

Przebudowany został odcinek drogi o długości ok. 1,5 km. Na realizację inwestycji, której koszt wyniósł 2,7 mln zł, Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów. Gmina Nieporęt przeznaczyła na nią ok. 700 tys. zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie.

Foto