Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy

Urząd  Skarbowy w Legionowie  bierze udział w XIV edycji konkursu na   „Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy” organizowanym przez Ministerstwo Finansów i Business Center Club. Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

Jak wygląda konkurs? Przedsiębiorcy wypełniają ankiety, w których wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w Polsce. Oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje ich pracowników. Te urzędy skarbowe, które zdobędą największą ilość punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2016 r.

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej Urząd Skarbowy w Legionowie.     Ankiety dostępne w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt , Urzędzie Skarbowym w Legionowie .

Pliki do pobrania:

Szczegółowe informacje na temat konkursu są na stronie internetowej Business Centre Club pod adresem:

http://www.bcc.org.pl/Urzad-Skarbowy-Przyjazny-Przedsiebiorcy.1129.0.html