Usuwamy azbest – podsumowanie 2015 roku

We wrześniu, wyłoniona w przetargu firma zakończyła demontaże z dachów i odbieranie składowanych luzem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nieporęt. Firma odebrała 80,68 ton azbestu z 25 nieruchomości, a następnie przetransportowała je do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. Realizacja zadania została sfinansowana w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 427,42 zł.

Od początku akcji do obecnej chwili gmina Nieporęt przeznaczyła na usuwanie azbestu 372 205,36 zł ze środków własnych i dotacji, co pozwoliło na usunięcie 990 ton szkodliwego eternitu z naszego otoczenia.

Osoby, chcące usunąć azbest składowany na posesji lub znajdujący się na dachu budynku, zapraszamy do Urzędu Gminy Nieporęt, Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. nr 30, w celu złożenia stosownego wniosku do 15.02.2016 r. Dofinansowanie obejmuje następujący zakres prac: demontaż z dachów płyt azbestowych, zbieranie składowanego luzem azbestu, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby wniosków Gmina Nieporęt wystąpi do WFOŚiGW w Warszawie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu ze środowiska w 2016 roku.