UWAGA na oszustów!

W związku z pojawiającymi się informacjami od mieszkańców Gminy Nieporęt o firmach, które informują, że działają w porozumieniu i z ramienia Urzędu Gminy w celu realizacji projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”, który współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 prosimy mieszkańców, którzy podpisali umowę na instalację kolektorów słonecznych w ramach niniejszego projektu o zachowanie szczególnej ostrożności.

Samo wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest w terminie od maja do listopada 2014 roku i będzie poprzedzone serią spotkań z mieszkańcami w celu przedstawienia harmonogramu montażu kolektorów, organizacji dostaw materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz kwestii związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia. Generalną wykonawcą inwestycji jest firma EKOINSTAL Sp. z o.o. ze Skierniewic, która zawarła z Gminą Nieporęt umowę na realizację usługi i posiada stosowne to tego upoważnienie.

Osobami do kontaktów w sprawie projektu są Pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych: Pan Piotr Brysiacz, Pani Justyna Chwojnicka-Gut, Pani Agnieszka Gawińska,– tel. 22 767-04-05, tel. 22 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt pok. 2.