UWAGA na oszustów

W związku z pojawiającymi się informacjami od mieszkańców Gminy Nieporęt o firmie, która informuje, że działa w porozumieniu i z ramienia Urzędu Gminy w celu realizacji projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”, który współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 prosimy mieszkańców, którzy podpisali umowę na instalację kolektorów słonecznych w ramach niniejszego projektu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz oczekiwanie na oficjalne pismo z Urzędu Gminy Nieporęt.

Samo wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest na II i III kwartał 2014 roku i będzie poprzedzone serią spotkań z mieszkańcami w celu przedstawienia harmonogramu montażu kolektorów, organizacji dostaw materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz kwestii związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia.

Osobami do kontaktów w sprawie projektu są Pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych: Pan Piotr Brysiacz, Pani Justyna Chwojnicka-Gut, Pani Agnieszka Gawińska,– tel. 22 767-04-05, tel. 22 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt pok. 2.