UWAGA – przebudowa drogi powiatowej

Koszt przebudowy ciągu ulic Zwycięstwa i Królewska, którą prowadzi Powiat Legionowski, to prawie 4 miliony zł. Zadanie jest dofinasowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Pomoc finansową na jej wykonanie przekazała również Gmina Nieporęt.

Przebudowa obejmie swym zakresem wzmocnienie jezdni, budowę odwodnienia jezdni, budowę lub przebudowę zjazdów do posesji, umocnienie poboczy kruszywem oraz nową organizację ruchu. Roboty będą prowadzone pod ruchem, więc droga nie zostanie zamknięta. Lokalnie występować będą utrudnienia w postaci przewężenia jezdni bądź ruchu wahadłowego. Prosimy Państwa o wyrozumiałość ostrożną jazdę.

Planowany termin zakończenia prac modernizacyjnych to pierwsza połowa listopada 2014 r. Wszelkie uwagi i opinie odnośnie inwestycji można zgłasza do kierownika budowy Patryka Stasiewicza, tel. 607 262 879, inspektora nadzoru Zbigniewa Skirzyńskiego, tel. 517 935 876 oraz do wydziału inwestycji i drogownictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie, tel. 22 7640 562.

Obecnie trwają również prace przy przebudowie ul. Małołęckiej, tj. drogi powiatowej nr 1815W, które zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się przed początkiem roku szkolnego.