Uwaga! Tablice porządkowe nieruchomości według nowych przepisów

Nowa ustawa o infrastrukturze przestrzennej nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Nie jest to nowy obowiązek, ale dotychczas bywał luźno traktowany. Według nowo obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości zabudowanej lub osoba władająca nieruchomością, ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku – tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic nazwa miejscowości. Gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu.

Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nie spełniające nowych wymogów zachowują ważność do 7 czerwca 2013 r.